Ogłoszenie

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce  informuje, iż w dniu 01.07.2019r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkurs dot. pozyskania środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu województwa dolnośląskiego na rok 2019.

Beneficjentem programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST). W razie otrzymania  dotacji z WFOŚIGW, Gmina Krotoszyce przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte może zostać od 40 % do 100 % kosztów obejmujących : demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 

Dofinansowanie będzie można uzyskać na prace dotyczące: demontażu, wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania z terenu gminy Krotoszyce.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych  na terenie  gminy Krotoszyce, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych mogą składać wnioski w tut. urzędzie do dnia 12.07.2019r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Krotoszyce , pokój 22 , tel 76 88 78 421 wew.22.

Wójt  Gminy  Krotoszyce

Wniosek do pobrania (format DOC)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia